Anasayfa

Toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik toparlanma için temel bir gereklilik: Vites artıracak yatırımlar

Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda kaydedilen ilerleme büyük engellerle karşılaştı ve ilerlemenin daha da gerileme riski artıyor. Pandemi ve sonrasında ekonomik şoklar özellikle kadınlar üzerinde orantısız bir etki yarattı. 2023 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, ekonomik fırsatlar ve siyasi güç alanlarında hala büyük açıklar bulunuyor.

4 Dakikalık Okuma
|
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda kaydedilen ilerleme büyük engellerle karşılaştı ve ilerlemenin daha da gerileme riski artıyor. Pandemi ve sonrasında ekonomik şoklar özellikle kadınlar üzerinde orantısız bir etki yarattı. 2023 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, ekonomik fırsatlar ve siyasi güç alanlarında hala büyük açıklar bulunuyor.

Son yıllarda cinsiyet eşitliği yolunda kaydedilen ilerleme büyük engellerle karşılaştı ve ilerlemenin daha da gerileme riski artıyor. COVID-19 pandemisi, cinsiyet eşitliğine ulaşma sürecini 2020'den 2022'ye kadar olan zamanda 100 yıldan 132 yıla çıkardı. Kadın hakları ise dünya genelinde baskı altında.

Sadece milyonlarca kadın ve kız, erişim ve fırsatlardan mahrum kalırken, bu gerilemeler aynı zamanda küresel ekonomi için geniş kapsamlı sonuçlara yol açıyor. Aynı zamanda, kadınlar hala yeni alanlarda ilkleri gerçekleştiriyor, kamu ve özel sektör liderliğinde daha önce hiç kadınların yer almadığı pozisyonlara yükseliyorlar. İlk kez dünya genelinde her parlamentoda en az bir kadın bulunuyor ve yeni araştırmalar, kadın milletvekilleri arasındaki çeşitliliğin tarihte görülmemiş seviyede olduğunu gösteriyor.

Yüksek dalgalanma ve olağanüstü belirsizlikle işaretlenen bir çoklu kriz döneminden geçiyoruz. Kadınlar, LGBTI+ bireyler ve engelli bireyler üzerinde ekonomik uçurumlar açıldı. Bu boyutların kesişimiyle, dezavantajlar genellikle katlanarak artıyor. 2023 başlarında, kadınların tam ekonomik katılımdan, çalışan, lider, tüketici ve tedarikçi olarak dışlanması devam etti. Teknolojik değişim ve iklim değişikliği gibi uzun vadeli eğilimlerin cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirebileceği; ücretsiz çalışmanın değeri tanınmadığı için bakım işinin oldukça eşitsiz bir şekilde dağıtıldığı görülüyor. Teknoloji, son yıllarda inanılmaz hızla ilerleme kaydetti, ancak erişim hala oldukça eşitsiz ve inovasyon bugünkü en büyük sorunları çözmeye veya tüm bireylere hizmet etmeye yönelik değil.

Cinsiyet eşitliğine ulaşmak, çok boyutlu bir mesele. 2023 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, en büyük açıklar ekonomik fırsatlar (%60,1) ve siyasi güç (%22,1) alanlarında bulunuyor. Peki toplu çabalarımızı nereye odaklamalıyız?

İşgücüne katılım Pandemi yıllarında, dünya genelinde kadınların işgücüne katılımında büyük düşüşler yaşandı. Özellikle bakım sorumlulukları olan kadınlar, işgücünden ayrılanlar arasındaydı ve geri dönmediler. İşgücüne katılımda cinsiyet eşitliği, yavaşça azaldı. Bu yıl, endeksin ilk kez derlendiği 2006 yılından bu yana en düşük seviyesinden küçük bir artış görüldü, ancak %64 hala ikinci en düşük seviye ve 2009’daki %69 zirvesinin oldukça altında. Uluslararası Para Fonu'na (International Monetary Found – IMF) göre, sadece kadınların işgücüne katılımının artması, bazı ülkelerin ekonomik çıktısını %35'e kadar artırabilir.

Üst düzey liderlik

2023 yılında, kadınlar küresel kamu ve özel sektördeki üst düzey liderlik rollerinin %32,2'sini elinde tutuyor, bu geçen yıla göre bir düşüş anlamına geliyor. Kadınlar, tüm sektörlerde üst düzey liderlik pozisyonlarında erkekler tarafından sayıca aşılıyor, özellikle Üretim (kadınların %24,6'sı), Tarım (kadınların %23,3'ü), Tedarik Zinciri ve Taşımacılık (kadınların %23,0'u), Petrol, Gaz ve Madencilik (kadınların %18,6'sı) ve Altyapı (kadınların %16,1'i) gibi alanlarda durum daha vahim.

Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Bakım Hizmetleri (%49,5), Eğitim (%46,0), Tüketici Hizmetleri (%45,9), Hükümet ve Kamu Sektörü (%40,3), Perakende (%38,5), Eğlence Sağlayıcılar (%37,1), İdari ve Destek Hizmetleri (%34,7) ve Konaklama ve Yiyecek (%33,5) gibi diğer sektörlerde durum daha iyi.

Ancak, genel olarak kadınlar hem endüstride hem siyasette liderlik pozisyonlarından artan oranlarda ayrılıyor. Zorluk, kadınların sadece üst düzey liderlik rollerine ilerleyebilecekleri koşulları yaratmakla kalmamak, aynı zamanda bu rollerde başarılı olabilecekleri ortamların oluşturulmasıdır. Farklı paydaşlar arasında daha fazla çeşitlilik, mevcut krizle mücadelede anahtar rol oynar, çünkü çeşitli bakış açılarının, daha gerçekçi ve dolayısıyla daha yüksek kaliteli karar alınmasına yol açtığı gösteriliyor.

Ücret eşitliği

Cinsiyet ücret farkları, mevcut sistemin en çarpıcı işaretlerinden biri. 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, tahmini kazanç açısından küresel cinsiyet farkı yaklaşık %49 iken, benzer iş için ücret eşitliği %35 idi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ülkelerinde, tam zamanlı çalışanların medyan kazançları için ücret farkı %13. Ücret eşitsizliğini bildirme ve/veya özel sektör firmaları tarafından denetleme, hala oldukça yeni önlemler olmasına rağmen, artık OECD ülkelerinin neredeyse yarısında zorunlu hale geldi, ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar küçük etkiler buldu. Daha umut verici örnekler, cinsiyet ücret farklarını kapatmak için hırslı küresel yönetim çerçeveleri ve otomatik analizler tasarlayan bireysel şirketlerin öncü eylemlerinden geliyor.

İnovasyon sistemleri

Kadınlar, inovasyon ekosisteminin kritik noktalarında hala göz ardı ediliyor. Kadınlar, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM) mesleklerinde hala belirgin bir şekilde temsil edilmiyorlar. Bu, iyi ücretli ve gelecekte önem ve kapsamı artacak bir dizi iş olan STEM işlerine kadınların katılımının sınırlı olduğu anlamına geliyor. Şu anda tüm STEM çalışanlarının yalnızca %29,2'si kadınlardan oluşuyor. Daha cinsiyet eşitliği sağlayan inovasyon sistemleri oluşturma niyeti, cinsiyet eşitliğini ilerletmek için bir dizi kaldıracı odak noktasına getirir. Bunlar, talep edilen STEM becerilerine adil erişim sağlamak, geleceğin sektörlerinde iş ve liderlik fırsatlarına adil erişim, risk sermayesine adil erişim ve daha temel düzeyde, dijital cinsiyet farkını kapatmak için önemlidir. Bu boyutların ele alınması, adil bir şekilde yeşil ve dijital ekonomiye geçişi sağlamak, cinsiyete duyarlı ürünler ve geniş bir pazara hizmet eden ürünler oluşturmak, aynı zamanda yetenek havuzunu artırmak ve insanlığın bugün karşı karşıya olduğu büyük zorlukları çözmek, daha yaratıcı ve hızlı ilerleme sağlamak için hayati önem taşıyor.

Bakım sistemleri

Birçok ülkede, bakım işleri düşük ücretli ve düşük sosyal hareketlilikle karakterize edilir ve çoğunlukla kadınlar / göçmen işçiler tarafından yapılır. Ücretsiz bakım işi söz konusu olduğunda, dünya genelinde %76'sı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor, bu da kadınların ücretli istihdamı kabul etmelerini önlüyor. Ücretsiz bakımın değerini ölçen ekonomilerde, sektörün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içinde önemli bir payı temsil ettiği değerlendiriliyor. Uluslarası Çalışma Örgütü (International Labour Organization -ILO)'ne göre %10 ile %39 arasında değişen bu sayının, değişen demografiklerin bakım hizmetlerine olan talebi artıracağı için artması bekleniyor. Bu nedenle, işleyen bir bakım ekonomisi inşa etmek, kadınların ekonomide eşit koşullarda katılımını olumlu yönde etkileyerek işgücüne katılım, ücret ve liderlikteki cinsiyet farklarını kapatmaya katkıda bulunabilir.

2023 yılında, cinsiyet eşitliği ekonomi politikasının ve iş stratejilerinin merkezi bir hedefi olmalıdır. Bu beş boyuta odaklanmak, sadece daha adil toplumlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda küresel ekonominin geleceğine ve mevcut krizi çözmeye yardımcı olur.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Temiz teknolojide neden iş birliği ve rekabet gücünü dengelememiz gerekiyor?

3 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

ILO: Çalışanların %70'i iklimle bağlantılı sağlık tehlikeleri riski altında