Anasayfa

Refinitiv 2021 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi açıklandı

Sizin için derledik.

2 Dakikalık Okuma
|
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Pandemiyle beraber şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının giderek daha fazla odağa alınması, şirketlerin bu alanlarda uygulamalarını iyileştirmeleri yönünde baskı yaratıyor. Bu alanda yüksek performans gösteren şirketler aynı zamanda finansal olarak da daha iyi performansa sahip. Dünya finans sektörünün en büyük veri sağlayıcılarından Refinitiv tarafından oluşturulan Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi küresel çapta çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında en iyi performans gösteren halka açık 100 şirketi belirleyerek, öne çıkan trendleri inceliyor. 2021 Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi’nin sonuçlarının açıklandığı rapor özellikle COVID-19 sonrasında işe dönüş ve yönetim kurulundaki çeşitlilik konularına odaklanarak bu çerçevedeki gelişmeleri ortaya koyuyor.  

Refinitiv çevresel, sosyal, yönetimsel (ÇSY) verilerinden yola çıkarak 11.000 şirketi 24 farklı metrikte ve “Çeşitlilik”, “Kapsayıcılık”, “Yetenek Gelişimi” ve “Haberler ve Tartışmalar” olmak üzere dört ana başlıkta değerlendiriliyor. Değerlendirmeyle birlikte şeffaf ve objektif olarak şirketlerin birbirlerine kıyasla performansları ortaya konarak hem yatırımcıların hem de şirketlerin uzun dönem fırsat ve riskleri tespit etmeleri sağlanıyor.

Bu analiz sonucunda dünyada çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında hangi bölgelerin ve ülkelerin liderlik ettiğine bakılıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarına birlikte bakıldığında 2021 yılında en yüksek puanı alan bölgeler Avrupa ve Afrika iken, en yüksek puana sahip ilk 3 ülke İtalya, Fransa ve İspanya. Yetenek gelişimi başlığında incelendiğinde öne çıkan bölgeler yine Avrupa ve Afrika, öne çıkan ülkeler ise sırasıyla Endonezya, Malezya ve Türkiye. Endekste en yüksek performans gösteren 100 şirketin bulunduğu ülkelere bakıldığında ilk sırada 25 şirket ile Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bunu, dokuz şirket ile Birleşik Krallık takip ediyor. 2021 yılında ilk beşte yer alan şirketler şu şekilde: Gap Inc, Royal Bank of Canada, Accenture Plc, Owens Corning ve Allianz SE. Endekste Türkiye’den yer alan tek şirket olarak Arçelik 76 puanla 17. sırada yer alıyor.  

Refinitiv’in raporu ayrıca yönetim kurulunda çeşitlilikle ilgili de incelemede bulunuyor. Farklı çeşitlilik türleri şirket performansı ve yatırımcılar açısından önemli olmakla birlikte, rapor kültürel çeşitliliğe odaklanıyor. Bu konuyla ilgili, şirketin ana merkezinin yer aldığı lokasyonun ait olduğu kültürden daha farklı kültürel kimliğe sahip kişilerin yönetim kurulunda ne oranda bulunduğu verisi ele alınıyor. Yapılan incelemeler yıllar içerisinde bu alanda çok az gelişme olduğunu, yalnızca Avrupa ve Afrika’da kültürel çeşitliliğin az oranda artış gösterdiğini belirtiyor. Konuyla ilgili ayrıca finansal bir analiz de gerçekleştiren Refinitiv, yönetim kurulunda kültürel çeşitliliğin, cinsiyet çeşitliliğinde olduğu gibi finansal olarak daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Analiz için Refinitiv’in ÇSY veritabanı üzerinden ilerleyerek iki farklı portföy oluşturuluyor; birinde %90 oranında yönetim kurulunda çeşitlilik varken diğerinde ise kültürel çeşitlilik %10’dan daha az bir seviyede bulunuyor. Ek olarak, beş yıl boyunca takip edildiğinde yönetim kurulunda daha fazla çeşitliliğe sahip portföyün daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Yalnızca Refinitiv ÇSY veritabanı değil, FTSE All World, FTSE Asia Pacific, FTSE Europe ve FTSE Developed Indices başlangıç noktası olarak kullanılınca da benzer sonuçlar çıkıyor ve çeşitlilik daha iyi performansı beraberinde getiriyor.  

Son olarak, raporda MarketPsych tarafından gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları paylaşılarak çalışan memnuniyetinin hisse bedellerini etkilediği gösteriliyor. Çalışanların çalıştıkları yerleri olumlu değerlendirme skorlarına göre S&P 500’deki şirketler sıralandığında en yüksek %5’lik dilimde yer alan şirketler en düşük %5’lik dilime göre daha iyi performans gösteriyor. Bu nedenle şirketler tarafından çalışanlara sunulan esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma ve çocuklara yönelik bakım hizmetlerinin yönetim için giderek daha fazla önem kazanacağı öngörülüyor.

Rapor, pandemi öncesinde de çeşitlilik ve kapsayıcılığı önemseyen ve çalışanların memnuniyetini ön plana koyan şirketlerin hem finansal olarak hem de hisse senedi piyasalarında daha iyi performans gösterdiğini vurguluyor. Buna ek olarak Refinitiv’in çalışması bir önemli değişken daha ekleyerek yönetim kurullarında kültürel çeşitliliğin de performans üzerinde kritik önemi olduğunu gösteriyor ve şirketlere önemli bir ipucu sunuyor.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

5 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Kapsayıcı küresel ekonomi için etkili Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık girişimleri

5 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Plastik atıkların azaltılması çabaları yetersiz kalıyor

4 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Kapsayıcı pazarlama ile Onur hareketini desteklemenin 10 etkili yolu