Anasayfa

Eşitlik için verinin önemi

Son on yılda doğum esnasında anne ölüm oranları azaldı ve kızların orta dereceli okullara kaydı önemli ölçüde arttı. Ancak 2,4 milyar çalışma çağındaki kadına ev sahipliği yapan 178 ülkedeki birçok ayrımcı yasa, onları ekonomiye tam olarak katılmaktan alıkoymaya devam ediyor.

3 Dakikalık Okuma
|
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

Son on yılda doğum esnasında anne ölüm oranları azaldı ve kızların orta dereceli okullara kaydı önemli ölçüde arttı. Ancak 2,4 milyar çalışma çağındaki kadına ev sahipliği yapan 178 ülkedeki birçok ayrımcı yasa, onları ekonomiye tam olarak katılmaktan alıkoymaya devam ediyor. Son iki yıla baktığımızdaysa, COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak, salgınla ilgili kapanmaların ardından okula dönen Ugandalı kız çocuklarının sayısı erkeklere göre önemli ölçüde azaldı.

Bunları ve kadınların ve kız çocuklarının hayatlarındaki birçok ilerlemeyi ve aksaklıkları bilmemizin sebebi önemli bilgileri sağlayan ilgili toplumsal cinsiyet verilerine sahip olmamız. Toplumsal cinsiyet verileri, kadınların ve kızların güçlenmesi için büyük önem taşıyor çünkü bu verileri doğru okuyup bunlara göre nasıl hareket edileceğini bilmek toplumsal cinsiyet eşitliğini hızlandırma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle, politika yapıcılardan ve toplumsal cinsiyet savunucularından araştırmacılara ve gazetecilere kadar birçok farklı paydaş için yararlı olabilecek toplumsal cinsiyet verilerini kolay erişilebilir ve eyleme dönüştürülebilir bir formatta sunmak gerekiyor.

Bu doğrultuda Dünya Bankası Grubu, bu kitleleri göz önünde bulundurarak ham verilerden çekici görselleştirmelere ve hikayelere kadar farklı formatlarda 900'den fazla toplumsal cinsiyet göstergesi sunan Toplumsal Cinsiyet Veri Portalı'nı yeniden tasarladı. Cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin analiz edilmesini, yorumlanmasını ve görselleştirilmesini kolaylaştırmak, dijital kalkınma, ulaşım ve su gibi mevcut toplumsal cinsiyet konularına dair görünmez olan boşlukların yanı sıra cinsiyet verilerinin mevcudiyetindeki boşlukların keşfedilmesine katkıda bulunuyor. Toplumsal Cinsiyet Portalı’nın birincil hedefi, kanıta dayalı politika oluşturulması için adına politika yapıcılara ulaşmak. Ancak, toplumsal cinsiyet verilerinin, bu verilerle etkileşime geçebilecek sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, veri uzmanları ve gazeteciler gibi diğer paydaşlar tarafından erişilebilir olması ve politika tartışmalarını ve reformları ateşleyecek yeni toplumsal cinsiyet tartışmalarının gerçekleşebilmesi için bunları ekosistemleriyle paylaşmaları da önemli.

Son yıllardaki toplumsal cinsiyet istatistiklerini iyileştirme çabalarına rağmen, mevcut toplumsal cinsiyet verilerinde hala büyük boşluklar var. Bunun için, Dünya Bankası Grubu, son birkaç yılda cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin toplanmasını, erişimini, paylaşılmasını ve kullanımını iyileştirmek için de taahhütlerini artırdı ve ortaklıklarını genişletti. Örneğin, Toplumsal Cinsiyet İstatistiklerinin Güçlendirilmesi projesi, kadın ve erkeklerin ekonomik çıktılarıyla ilgili toplumsal cinsiyet verilerinin mevcudiyetini, kalitesini ve uygunluğunu artırmak için önümüzdeki iki yıl boyunca 12 ulusal istatistik ofisi ile doğrudan ortaklıklar yoluyla ulusal istatistik sistemlerindeki toplumsal cinsiyet veri boşluklarını kapatmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalar, dünyanın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hala gidecek uzun bir yolu olduğu düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Veriler COVID-19 pandemisinin kadınları erkeklerden çok daha fazla etkilediğini ve kadınların zor kazanılmış birçok kazanımı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Pandemiden önce bile kanıtlar, cinsiyetler arası ücret farklarının sürdüğünü ve tüm ülkelerin üçte birinde kadınların iş gücüne katılım oranlarının %50'nin altında olduğunu gösteriyordu. Bu cinsiyet farklılıkları ele alınırsa, dünya, küresel yıllık GSH'sinin neredeyse iki katı olan 172 trilyon dolarlık bir "cinsiyet payı" elde edebilir. Bu nedenle, kaynakları hem kadınların hem de erkeklerin yaşamlarını iyileştirebilecek politikalar tasarlamaya etkili bir şekilde yönlendirmek için daha fazla ve daha iyi toplumsal cinsiyet verileri ve istatistiklerinden yararlanmak hayati önem taşıyor.

Ülkeler COVID-19 pandemisinden toparlanmaya ve sürdürülebilir ekonomik iyileşmeye doğru ilerlemeye çalışırken, cinsiyet verileri dünya nüfusunun yarısının geride kalmaması için önemli bir temel oluşturuyor. Cinsiyet eşitliğine yönelik dönüştürücü değişim, daha fazla yatırım, yasa ve politikalarda değişiklikler, sosyal ve toplumsal cinsiyet normlarını değiştirmeye yönelik müdahaleler ve güç ilişkilerini değiştirme cüretini gerektiriyor. Cinsiyet verileri, politika yapıcıların, eşitliği hızlandırmak için kız çocukları ve kadınların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacak kapsayıcı, toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar uygulamaya koymaları gerektiğinin kanıtı olabilir.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Temiz teknolojide neden iş birliği ve rekabet gücünü dengelememiz gerekiyor?

3 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

ILO: Çalışanların %70'i iklimle bağlantılı sağlık tehlikeleri riski altında