Anasayfa

B Corp Türkiye topluluğu ATÖLYE ile büyümeye devam ediyor

B Corp Türkiye topluluğu da büyümeye devam ediyor. Mikado Danışmanlık, S360, Taze Kuru, Reflect Studio, Semtrio’nun bulunduğu, küresel operasyonlarının tamamında B Corp olan Expanscience’ın Türkiye operasyonunun da aktif olarak katıldığı ilham veren liderlik hareketine ATÖLYE de katıldı. ATÖLYE, B Corp olma yolculuklarının toplumun ve gezegenin üzerinde yarattıkları direkt ve dolaylı etkileri sorgulamak için öğretici bir süreç olduğunu düşünüyor. B Corp olmayı işi iyilik için kullanma taahhütlerinin sadece başlangıcı olarak gören ATÖLYE ile B Corp olma yolculuklarına dair konuştuk. İyi okumalar!

5 Dakikalık Okuma
|
Etki Ekonomisi ve Toplumsal Yatırım

Dünya genelinde 4.500’ün üzerinde şirketin parçası olduğu B Corp hareketi, kâr ve amaç arasında bir denge kurmayı hedefleyen ve dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketleri bünyesine katıyor. Şirketler; çalışanlarının, müşterilerinin, toplumun ve çevrenin üzerindeki etkilerine dair detaylı bir değerlendirme sürecinden geçerek B Corp olmaya hak kazanıyor.

B Corp Türkiye topluluğu da büyümeye devam ediyor. Mikado Danışmanlık, S360,Taze Kuru, Reflect Studio, Semtrio’nun bulunduğu, küresel operasyonlarının tamamında B Corp olan Expanscience’ın Türkiye operasyonunun da aktif olarak katıldığı ilham veren liderlik hareketine ATÖLYE de katıldı. ATÖLYE, B Corp olma yolculuklarının toplumun ve gezegenin üzerinde yarattıkları direkt ve dolaylı etkileri sorgulamak için öğretici bir süreç olduğunu düşünüyor. B Corp olmayı işi iyilik için kullanma taahhütlerinin sadece başlangıcı olarak gören ATÖLYE ile B Corp olma yolculuklarına dair konuştuk. İyi okumalar! 

  

ATÖLYE’den kısaca bahsedebilir misiniz? ATÖLYE’nin amacı ve bu amaca yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler nelerdir? 

ATÖLYE, komünitesinden güç alarak yaratıcı hizmetler geliştiren bir organizasyon. Stratejik Tasarım Stüdyosu, Akademi ve Yaratıcı Platform birimleri ile çeşitli ortakların karşılaştıkları problemlere onlarla birlikte tasarım odaklı çözümler geliştiriyoruz. ATÖLYE’nin Stratejik Tasarım Stüdyosu, güncel ve karmaşık problemlere karşı disiplinlerötesi bir tasarım yaklaşımıyla stratejik çözümler üretmek için çeşitli kurumlarla birlikte çalışıyor. ATÖLYE Akademi; bireylere ve takımlara yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım becerileri kazandıran deneyim, tasarım ve etkileşim odaklı öğrenme programları tasarlıyor. Komünite kürasyonu prensibi ile hareket eden Yaratıcı Platform ise, etki odaklı projeler etrafında bağlantı kurmak, öğrenmek ve gelişmek isteyen yaratıcı birey ve ekiplerin bir araya geldiği bir komüniteyi besliyor. Ayrıca, “Girişimler” adındaki birimimizle de özellikle sosyal etki odaklı girişimlerin büyüme yolculuğuna destek oluyoruz. 

ATÖLYE’nin asıl amacı hem bireylerin hem de kurumların bir araya gelerek gelişeceği ve olumlu etki yaratabileceği verimli bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda, bireylerin, takımların ve kurumların ilişkiler kurduğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve etki odaklı projelerde iş birliği yaptığı esnek ve çeşitlilik sahibi sistemler kuruyoruz. 

  

ATÖLYE Türkiye’deki altı B Corp’tan biri oldu. B Corp olma yolculuğunda motivasyonunuz ne oldu ve bu süreç size neler kazandırdı? 

ATÖLYE; yaşadığımız dünyanın gerçeklerine yakından tanıklık eden, insanları ve toplulukları bir araya getirerek etki yaratma gücüne sahip ve gezegenimiz için kaygı duyan bireylerden oluşan bir organizasyon. Bu yüzden, B Corp olma yolculuğumuzun hem organizasyonumuza yakından bakmamız için fırsat sağlamasını hem de gelecekte atmamız gereken adımlar için kılavuz olmasını amaçladık. 

B Corp topluluğuna dahil olmanın ATÖLYE içindeki süreçlerimizi ve partnerlerimizle birlikte kurduğumuz ekosistemi etkileyecek bir gücü var. Bu nedenle B Corp olma yolculuğunun yaptığımız işin ve kararlarımızın toplumun ve gezegenin üzerinde yarattığı direkt ve dolaylı etkilerini sorgulamamız için öğretici bir süreç olduğunu düşünüyoruz. B Corp sadece bir sertifika ya da bir merdivenin son basamağı değil; dönüşüm, farkındalık, özen ve süreklilik gerektiren bir taahhüt olduğundan bizim için yolun başlangıcı. 

B Corp süreciyle organizasyonel etkimizi daha bütüncül bir şekilde ele almaya ve tüm süreçlerimize bu bakış açısını katmaya başladık. Bu da bizi daha önce yakından bakmadığımız süreçleri irdelemeye yönlendirdi. Örneğin, enerji tüketimimizi daha kapsamlı şekilde ölçmeye ve bunun gibi bilgiler ışığında alacağımız aksiyonlarla ilgili politikalar belirlemeye başladık. 

  

B Corp’lar, dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyi olmayı hedefleyen şirketlerden oluşan bir topluluk. ATÖLYE’yi farklılaştıran ve “dünya için en iyi” yapan unsurlar nelerdir? 

B Corp taahhüdü “işin iyilik için bir güç olarak kullanıldığı bir küresel ekonomiyi” tahayyül ediyor. Bu yenilikçi tutum, iş yapış şekillerinde faydayı düşünürken daha bütünsel bir anlayışı ve toplum ve çevre de dahil olmak üzere tüm paydaşlara fayda sağlamayı amaçlıyor. ATÖLYE’de bunu gerçekleştirmemizi sağlayan, süreçlerimizi daha kapsayıcı kılan, birey ve organizasyonların ortak bir amaç etrafında bir araya gelmesini sağlayan değer ve uygulamalarımız var. 

Örneğin, komünite odaklı yaklaşımımız doğrultusunda ATÖLYE ile yolu kesişen bireylerin yolculukları bizim için öncelikli. Bu bakış tasarım ve inovasyona yönelik fırsatlar da yaratıyor. Günümüzde mikro komünitelere odaklanmak, harekete geçirmek, insanların bağ kuracağı hikayeler yaratmak şirketlerin sahip olması gereken bir yetkinlik haline geliyor. 

Diğer yandan kullanıcılar için tasarım (“design for”) yerine kullanıcılarla birlikte tasarım (“design with”) prensibini bütün iç ve dış süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. “Birlikte tasarım okuryazarlığı” beraberinde geçirgenlik, açık inovasyona yatkınlık ve etki odaklı ortaklıkları getirdiğinden “birlikte tasarım” pratiğinin gerçek dönüşüme ve inovasyona olanak sağlayan bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. 

Platform ve ekosistem odaklı düşünmek, kurumlara geleneksel organizasyonel sınırlarının ötesini görmeyi sağlıyor ve paydaşları, rakipleri, kullanıcıları ve diğer aktörleri de süreçlere dahil etmeyi teşvik ediyor. Bu sayede ortaya çıkan değer bütün paydaşlar tarafından sahipleniliyor ve daha dayanıklı sistemler kurulabiliyor. 

  

ATÖLYE’nin nasıl bir gelecek vizyonu var ve uzun vadeli hedefleriniz arasında neler var? 

İlk olarak, hedef ve vizyonlarımız arasında ilişkilerimizde kürasyonu, birlikte tasarımı ve uzun vadeli değer yaratmayı önceliklendirmek var. İçinde değişim ve dönüşüm iradesini barındıran liderler, değişim öncüleri ve topluluklarla birlikte uzun soluklu yolculuklarda yer almayı önemsiyoruz. Tanımlaması zor problemlere karşı ortak tasarımı öne çıkaran bir çalışma şekli ile ilerlemeyi daha doğru buluyoruz. Bunun için, müşterilerimizle birlikte geliştirdiğimiz projelerde çok disiplinli ve çeşitli yetkinliklere sahip komünitemiz ile çözümler üretiyoruz. 

Diğer yandan komüniteleri, bileşenleri arasındaki ilişkilerin ötesinde ele alıyoruz. İnsanların bireysel gayelerini gerçekleştirebileceklerine inandıkları ve kendilerini ait hissettikleri yapıların parçası olma isteği artıyor. Sadece iş ortaklıklarına dayalı bir yapı yerine, “kuvvetli bir hikayenin parçası olma” üzerine kurulan komünite ve sistem tasarımları üzerine çalışıyoruz. Bunun örneği olarak, kendi etki alanımız içinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hayata geçirdiğimiz Creative Power Map  projesi ya da ATÖLYE Akademi’nin 450 kişilik Öğrenme Topluluğu gibi deneylerle komünitelere fayda sağlamaya çalışıyoruz. Gelecekte de komünite odaklı deneylerimizi bu prensiplerle devam ettirmek istiyoruz. 

Odaklandığımız üçüncü alan, araçlarımızı ve teknolojilerimizi inşa etmek. Blokzincir temelli komünite yönetiminde ciddi değer yaratacak bir gelecek olduğuna inanıyoruz. Bir topluluk veya platform içinde bireyler tarafından yaratılan değerin takip edilmesi, ölçülmesi ve ödüllendirilmesi için merkezsizleştirilmiş sistemlerden esinlenerek geliştirdiğimiz bir iş modelinin prototipleme aşamasındayız. 

Değer üretmenin yanı sıra sosyal etki yaratmayı da hedefleyen bir kurum olarak, ATÖLYE içinde oluşturduğumuz JEDI (Justice, Equity, Diversity and Inclusivity) Çemberi; daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı pratikler edinmemiz, sonrasında da bu pratikleri kurumsal seçimlerimize entegre etmemiz için bize rehberlik ediyor. Geliştirdiğimiz pratiklerin partnerlerimiz ve etkileşimde olduğumuz diğer kurumlara yayılması önemsediğimiz bir çarpan etkisi yaratıyor ve dikkatimizi bu konuya yoğunlaştırmak istiyoruz. 

  

ATÖLYE çalışanları ve paydaşları B Corp olmanız ile ilgili neler düşünüyor? Bu süreçte ne tür geribildirimler aldınız? 

B Corp olmamız ekibimizde heyecan yarattı ve aynı zamanda merak uyandırdı. ATÖLYE’ye dışarıdan bakan uluslararası bir oluşumun kendi kıstasları ile yarattığımız etkiyi değerlendirmesi hepimiz için heyecanlı bir süreçti. B Corp olma sürecinden önce ATÖLYE’nin kendi etki çerçevesini yaratmak için belirli kıstaslar geliştirmeye ve uygulamaya başlamıştık. Hem B Corp değerlendirme süreci hem de bu süreçte incelediğimiz diğer kurumlar birçok anlamda bize ilham verdi. Diğer kyu Collective üyeleri de bu haber sonrasında B Corp olma yolculuğumuz hakkında bizden bilgi almak ve kendi süreçlerini başlatmak istediler. 

  

B Corp sertifikasının ATÖLYE’ye ilerleyen dönemlerde neler katacağına inanıyorsunuz? B Corp sertifikasına sahip olmak iş yapış biçimlerinizi nasıl etkileyecek? 

B Corp taahhüdümüz kendi değişim teorimizi oluştururken bizi yönlendiren en önemli faktörlerden biri. Böylece etki ölçümü ve yönetiminde bir perspektif kazandık. B Corp Karşılıklı Bağlılık Bildirgesi’ne olan taahhüdümüzle, hangi müşterilerle ilişki kuracağımıza ve nasıl projelerde yer alacağımıza dair de bazı prensipler oluşturduk. B Corp sayesinde, aralarında yarattığımız potansiyel etkinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmamıza ne kadar katkı sağladığını ölçebildiğimiz araçların da bulunduğu pek çok kaynağa erişebiliyoruz. Daha iyi olmak için çabalayan şirketlerden oluşan küresel bir ağa erişimimiz olduğundan, bu şirketlerle ilişkiler kurarak en iyi uygulamalarından faydalanabileceğiz. Ve topluluğun düzenli gerçekleştirdiği B Corp buluşma ve zirvelerine katılarak hedeflerimizde daha hızlı ilerleyeceğiz. 

Tüm bu bahsettiklerimizin ATÖLYE’nin “ekolojik, toplumsal ve ekonomik olarak adil” olma hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağına inanıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu ve bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyoruz; ama, mutluyuz ki bu yolda hep beraberiz. B Corp duyurumuzda dile getirdiğimiz gibi, “B Corp olmak istedik çünkü biliyoruz ki daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız”.  

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?