Anasayfa

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), yeni sürdürülebilir finans yol haritasında yeşil badana ile mücadeleye öncelik veriyor

Avrupa Birliği’nin menkul kıymetler piyasa düzenleyicisi Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), AB genelinde yatırımcı korumasını teşvik etmek için gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir finans kural kitabının geliştirilmesine, tutarlı bir şekilde uygulanmasına ve sonrasında denetimine kadar aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Bununla bağlantılı olarak Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ÇSY) faktörlerinden kaynaklanan finansal istikrar risklerine odaklanan risk değerlendirme ve piyasa izleme faaliyetleri yürütmektedir.

3 Dakikalık Okuma
|
Sürdürülebilirlik Stratejisi
ÇSY Yatırımları ve Finans

Avrupa Birliği’nin menkul kıymetler piyasa düzenleyicisi Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), AB genelinde yatırımcı korumasını teşvik etmek için gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir finans kural kitabının geliştirilmesine, tutarlı bir şekilde uygulanmasına ve sonrasında denetimine kadar aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Bununla bağlantılı olarak Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ÇSY) faktörlerinden kaynaklanan finansal istikrar risklerine odaklanan risk değerlendirme ve piyasa izleme faaliyetleri yürütmektedir.

ESMA, 10 Şubat 2022’de 2022-2024 Sürdürülebilir Finans Yol Haritasını yayımladı. ESMA'nın 2020 stratejisini temel alan 2022-2024 Yol Haritası, sürdürülebilir finans konusundaki çıktılarını ve bunların önümüzdeki üç yıl içinde nasıl uygulanacağını ortaya koyuyor. Yol haritasının, ESMA'nın çeşitli sektörlerdeki birbirinden farklı sürdürülebilir finans görevlerini koordineli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için pratik bir araç olarak hizmet etmesi bekleniyor. Bu yol haritasının sonucunda Avrupa merkezli piyasa düzenleyicisi, sürdürülebilir finans çalışmaları için üç öncelik belirliyor:

1. Yeşil badanayla mücadele etmek ve şeffaflığı teşvik etmek

2. Sürdürülebilir finans alanında Ulusal Yetkili Otoritelerin (NCA'lar) ve ESMA'nın kapasitelerini oluşturmak

3. ÇSY piyasalarını ve risklerini izlemek, değerlendirmek ve analiz etmek  

Yeşil badanayla mücadele etmek ve şeffaflığı teşvik etmek

ÇSY yatırımlarına yönelik artan talebin ve hızla gelişen pazarların birleşimi, yeşil badana için kolaylıkla alan yaratıyor. Çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan yeşil badananın, sürdürülebilir yatırımlar yapmak isteyen yatırımcıları olumsuz yönde etkileme potansiyeli oldukça yüksek. Bu konuyu araştırmak, temel özelliklerini tanımlamak ve birden fazla sektörde koordineli bir süreç ile ele almak, AB genelinde ortak çözümler bulmanın ve yatırımcıları korumanın anahtarı olacaktır.

NCA'ların ve ESMA'nın kapasitelerinin oluşturulması

Sürdürülebilir finansmanın artan önemi, bu alandaki yeni düzenlemenin ve yeni piyasa uygulamalarının denetimsel sonuçlarını anlamak için geleneksel odak alanlarının ötesinde beceriler geliştirmelerini gerektiriyor. ESMA, çok yıllı bir eğitim programı aracılığıyla NCA'lar arasında denetim deneyimlerinin aktif paylaşımını kolaylaştırarak, kendisinin ve NCA'ların sürdürülebilir finans kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacak adımlar atmayı planlıyor. Bu çabaların, sürdürülebilir finans alanında etkin ve tutarlı denetim oluşturulmasına da katkıda bulunacaktır.

ÇSY piyasalarını ve risklerini izlemek, değerlendirmek ve analiz etmek

Buradaki amaç, yatırımcıların korunması çatısı altında finansal piyasaların istikrarı üzerinde yüksek etkisi olabilecek eğilimleri, riskleri ve kırılganlıkları belirlemektir. ESMA, kendisinin ve NCA'ların denetim çalışmalarını desteklemek ve NCA'lar arasında yakın ilişkilerin olduğu bir yaklaşımı teşvik etmek için veri analizi yeteneklerinden yararlanacak. ESMA, yatırım fonları için iklim senaryosu analizi, CCP stres testi ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte iklimle ilgili risk analizi için ortak metodolojilerin oluşturulması gibi özel faaliyetler üstlenecektir.

ESMA, bu üç öncelikli konuyu bazı sektörlerde kapsamlı bir eylem listesiyle ele alacak: Yatırım yönetimi, yatırım hizmetleri, ihraççıların açıklamaları ve yönetimi, kıyaslamalar, kredi ve ÇSY derecelendirmeleri, ticaret aşamaları, ticaret sonrası ve finansal yenilik. Bu alanlarda hayata geçirilecek eylemlerin birçoğunun, Avrupa Komisyonu'nun 2021 Yenilenen Sürdürülebilir Finans Stratejisi'nin gerekliliklerinin yerine getirilmesine de katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Yetkili müdür Verena Ross, özellikle yatırımcı tercihlerinin çevre dostu finansal ürünlere kaymasının ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki taahhütlerinin ESMA’nın tüm çalışmalarında oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda Ross, 2022-2024 Yol Haritasının, ESMA ve ulusal denetçilerin öncelikli sürdürülebilir finans konularında iddialı eylemlerde bulunmalarını sağlamak için yapılacak çalışmaları belirleyerek sürdürülebilir finans uygulamaları için bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor. Son olarak ESMA'nın eylemlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatına katkıda bulunmada ve bu yolculukta Avrupalı ??yatırımcıları korumada önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor.

İlerleyen günlerde ESMA bu üç öncelik doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracak olsa da hali hazırda bazı adımlar atıldı bile. Kısa süre içinde, paydaş adaylarının ESMA'nın Sürdürülebilirlik Koordinasyon Ağı'nı destekleyen yeni bir Danışma Çalışma Grubuna katılmaları için bir çağrı yayımlanacak. Bu Yol Haritası 2022-2024 aralığında, süreç içerisinde çalışmaların ve denetimlerin sonuçlarının incelenmesiyle yeniliklere ve dönüşüme açık olacaktır. 

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?