Anasayfa

Yeşil nakliye, karbon salımını azaltabilir ve ülkelerin kalkınmalarına destek olabilir

Denizcilik endüstrisi, küresel sera gazı karbon salımının yaklaşık %3'ünü oluşturuyor ve 2050 yılına kadar %250'ye varan potansiyel bir artış gösteren projeksiyonlar taşıyor. Küresel liderler, bu konuyu ele almak için Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (IMO) bir araya gelerek yeni bir iklim stratejisi geliştirip önümüzdeki beş yıl için karbon salımı kriterleri belirlemeyi hedefliyor.

3 Dakikalık Okuma
|
Net Sıfır ve Karbonsuzlaştırma
Sürdürülebilirlik için İnovasyon
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Bilgisayarlar, giysiler ve enerji gibi günlük kullandığımız pek çok öğe deniz yoluyla taşınıyor ve bu da nakliyeyi küresel ticaret için çok önemli hale getiriyor. Bununla birlikte, denizcilik endüstrisinin kirletici yakıtlara aşırı derecede bağlı olmasının önemli çevresel sonuçları var. Denizcilik endüstrisi, küresel sera gazı karbon salımının yaklaşık %3'ünü oluşturuyor ve 2050 yılına kadar %250'ye varan potansiyel bir artış gösteren projeksiyonlar taşıyor. Küresel liderler, bu konuyu ele almak için Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (IMO) bir araya gelerek yeni bir iklim stratejisi geliştirip önümüzdeki beş yıl için karbon salımı kriterleri belirlemeyi hedefliyor.

Bu toplantı, IMO'nun küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma hedefiyle uyumlu bir gelecek taahhüt etmesi için kritik bir fırsatı temsil ediyor. Aciliyet, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) vurguladığı gibi, iklimle ilgili olayların artan sıklığı ve şiddetinden kaynaklanıyor. Bu riskleri azaltmak için, Maersk gibi denizcilik sektörünün önde gelen şirketleri şimdiden karbonsuzlaştırma çabalarını planlamaya, 2040 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefleri belirlemeye ve hidrojen yakıtlı gemileri denize indirmeye başladılar.

Bu çabaları artırmak, denizcilik sektörünü dönüştürme, karbon salımı azaltma ve verimliliği artırma potansiyeline sahip. "Yeşil Koridorlar" gibi girişimler, sürdürülebilir alternatiflerin benimsenmesini teşvik etmek için limanlar arasında sıfır karbon salımı yollar kurulmasını öneriyor. Birleşmiş Milletler İklim Şampiyonları'nın deniz taşımacılığına yönelik Çığır Açan stratejisi, 2030 yılına kadar uluslararası deniz taşımacılığında sıfır karbon salımlı yakıtların %5 ve yurt içi deniz taşımacılığında %15 oranında alınmasını sağlamak için bir yol gösteriyor.

Sıfır karbon salımı olan bir deniz sistemine geçiş, gelişmekte olan ülkelere önemli faydalar sağlayacaktır. İlk olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel ısınmayı sınırlamak için küresel çabalara katkıda bulunacak, savunmasız toplulukları, yükselen deniz seviyelerinin, aşırı hava olaylarının ve ekosistem bozulmalarının etkilerinden koruyacaktır. İkinci olarak, liman kentlerinde ve kıyı bölgelerinde hava kalitesini iyileştirecek ve yerel halk için kirliliğe bağlı sağlık sorunlarını azaltacaktır. Ek olarak, yeşil teknolojilere ve altyapıya yatırım yapmak, ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ve yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir denizcilik sektörlerinde iş fırsatları yaratabilir.

1,5°C hedefi doğrultusunda dirençli bir dünyaya ulaşmak için hiçbir ülkenin geride kalmaması çok önemli. Gelişmekte olan ülkelerin sıfır karbon salımı olan bir deniz sistemine geçiş sürecine dahil edilmesini sağlamak, dünya çapında adil ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için çok önemlidir.

Afrika'nın yeşil hidrojen potansiyeli

Kenya, Moritanya ve Güney Afrika gibi Afrika ülkeleri, bol güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarından yararlanarak ekonomilerini elektriklendirmek istiyor. Bunu yaparak yeşil hidrojen üretimi için doğru koşulları da yaratma potansiyeline sahipler. Doğru destekle, Afrika dünyanın yeşil hidrojen merkezlerine ev sahipliği yapabilir.

Daha şimdiden ülkeler ve nakliye şirketleri, kapsayıcı ve eşitlikçi bir geçiş vizyonunun arkasında toplanıyor. Belçika merkezli denizcilik grubu SPK, 2023 yılı sonunda faaliyete geçmesi gereken ülkenin ilk yeşil hidrojen tesisini inşa etmek için Namibya'nın Ohlthaver & List (O&L) Grubu ile iş birliği yapıyor.

Adil ve kapsayıcı bir nakliye geçişi, dünyanın dört bir yanındaki kıyı bölgeleri toplulukları için sayısız avantajın kilidini açacaktır. Denizcilik Adil Geçiş Görev Gücü'ne (Maritime Just Transition Task Force) göre, 2030'ların ortalarına kadar 800.000 denizcinin, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığını karbondan arındırmak için gereken yeşil yakıtları kullanmak üzere eğitime ihtiyacı olabilir. 

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?