Anasayfa

Veri bilimi sürdürülebilirlikle buluşuyor: roadMAP 

Dijitalleşmenin insan hayatında gün geçtikçe daha çok yer ettiği günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik performansının veri odaklı yönetimi için de dijital araçlar kritik hale geliyor.

2 Dakikalık Okuma
|
S360 Güncel
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Dijitalleşmenin insan hayatında gün geçtikçe daha çok yer ettiği günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik performansının veri odaklı yönetimi için de dijital araçlar kritik hale geliyor. S360 olarak, 29 Eylül’de Impact Hub’da, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını veriyi odağa alarak yönetmeleri konusunda teknolojik yazılım ürünleri geliştiren MAP360’ın lansman etkinliğindeydik. Etkinlikte S360 Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Şirket Ortağı Simge Aydın, Logo Yazılım Yatırımcı İlişkileri Direktörü Canan Şenkut ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Müdürü Gülberk Ertap, sürdürülebilirlik performansının ölçülmesinin öneminden ve iş dünyasının çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) gündeminden bahsederken MAP360 CEO’su Özgün İnceoğlu, sürdürülebilirlik performansının ve hedeflerin veri bilimi odağında yönetilmesi konusundaki görüşlerini paylaştı.

Sürdürülebilirliğe kurumsal geçiş

ÇSY açısından özellikle yatırımcılar başta olmak üzere paydaşların şirketlerden şeffaflık konusundaki beklentisinin arttığını paylaşan Logo Yazılım’dan Canan Şenkut, pek çok sektörde paydaş kapitalizminin artan öneminden bahsetti. Ayrıca, özellikle yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapan şirketler için ÇSY çerçevesine uyumluluğun ve raporlamaların büyük bir önem kazandığını ve şirketler açısından sürekli gelişen mevzuat çerçevelerini hazırlamanın, gerekli verileri hizalamanın ve raporlama platformlarındaki çokluğun şirketler açısından zorlayıcı olabildiğini paylaştı.

İSO’dan Gülberk Ertap ise sürdürülebilirliğe geçişte sanayinin kapasite ve farkındalığının arttırmanın gerekliliğinden bahsetti. Bu anlamda çoğu zaman gerekli kaynaklara erişim ve sahiplik konularında sorun yaşayan KOBİ’ler için sektörel bazlı geçiş ve ölçme konusunda kapasite geliştirmek, kaynakların ve dönüşümün verimli yönetimi için oldukça önemli. Ertap, regülasyonlara uyum, performans stratejileri belirleme ve raporlama konusunda KOBİ’lerin önünde pek çok zorluk bulunduğunun üzerinde durdu. Bu bağlamda, kaynaklara ulaşımı ve dönüşünü sağlama konularında hem kapsayıcı hem de hızlı ölçekleme kapasitesini sağlayacak bir sistemin gerekliliğinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik yönetimi erişilebilir ve hızlı olacak

MAP360 kurucu ortağı ve CEO’su Özgün İnceoğlu, öncelikle bugün küresel ve yerel standart ve çerçeve yaklaşımları doğrultusunda organizasyonların operasyonları genelindeki ÇSY verisini konsolide olarak incelemelerine, görselleştirmelerine ve bu bağlamda değerli içgörüler elde etmelerine yardımcı olan MAP Comprehensive ürünü hakkındaki gelişmeleri anlattı.

Ardından, sürdürülebilirlik yönetimini büyüklüğünden bağımsız tüm organizasyonlar için erişilebilir ve kolay hale getirmeyi amaçlayan yeni ürün kanalı roadMAP’ten bahsetti. roadMAP’in ilk ürünü olan roadMAP | ÇSY Olgunluğu ürünü ile organizasyonlar, KOBİ’ler veya tedarik zincirinde business to business (B2B) çalışan şirketler akıllı ve yönlendirici bazı temel sorulara verdikleri yanıtlar sonucunda ÇSY olgunluklarını ölçerek performans karnesi alıp zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebiliyorlar. Uzun yıllar sürdürülebilirlik danışmanlığı deneyiminin dijital ortama dökülmüş ve entegre bilgi aktarımının sağlanmış olduğu ÇSY Olgunluğu ürününü kullanan şirketler aynı zamanda performanslarına özel olarak oluşturulmuş hızlı kazanım önerileriyle zayıf yönlerini geliştirmek için neler yapabilecekleri konusunda kendilerine özel bir yol haritasına anında erişmiş oluyor.

Lansmanda, roadMAP çatısı altında yakın zamanda piyasaya sürülecek yeni ürünlerden de bahsedildi. Böylece sürdürülebilirliğin farklı alanlarındaki ihtiyaçlara cevap veren roadMAP’in, sürdürülebilirliğe kurumsal geçişin önündeki veri toplama, depolama, işleme; performans puanlandırma, kaynak yönetimi, planlama, eylem verimliliğini artırma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bulguları paydaşlara iletme gibi pek çok alanda bütünleşik bir dijital altyapı görevi görerek kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde büyük bir yenliğe imza attığı gözler önüne serildi. 

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?