Anasayfa

Tarım ve gıda ekosisteminde dönüşüm: Genç çiftçiler 

Vanessa Garcia Polanco tarafından yazılan ve GreenBiz platformunda yayımlanan bir makaleye göre 1 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarihi bir Gıda Sistemi Dönüşümü (Food System Transformation) planı yayımladı.

2 Dakikalık Okuma
|
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
Sürdürülebilir Değer Zinciri

Vanessa Garcia Polanco tarafından yazılan ve GreenBiz platformunda yayımlanan bir makaleye göre 1 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarihi bir Gıda Sistemi Dönüşümü (Food System Transformation) planı yayımladı. Ülke çapında dayanıklılık ilkelerini (bağlantı ve çeşitlilik) teşvik etmek adına tasarlanış, kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan kişilerin sağlık ve refahını iyileştirmeyi hedefleyen bu proje yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım alıyor.

Bunun yanı sıra, Tarım bakanı Thomas Vilsack toprağa, sermayeye ve marketlere erişimi iyileştirmek ve tarım uzmanlarını dahil etmek adına 550 milyon doların erişime açıldığını duyurdu. Bu durum özellikle genç çiftçilerden başlayarak gıda değer zincirindeki tüm paydaşları desteklemek adına oldukça önemli.

Tarım ve gıda sistemlerinin değişimi

]Tarım ve gıda sistemleri sosyal, ekonomik ve çevresel şokların etkisiyle kısa ve uzun vadede her daim bir dönüşüm süreci içinde yer alıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930’lardaki kuraklığın neden olduğu açlık ve işsizlik, tarım alanlarını ve faaliyetlerini düzenleyen en önemli yasalardan biri olan 1933 Tarımsal Düzenleme Kanunu’nun (Agricultural Adjustment Plan) ortaya çıkmasını sağladı.

Tarım Kanunu olarak da adlandırılan bu yasa, ABD’deki tarım ve gıda sorunlarına karşı en kapsamlı çözümlerden biri. Nitekim, koruma faaliyetlerini ve gıda arzını dengelemeyi hedefleyen bu yasa, siyahi bireylerin tarım arazisi sahipliğini ve tarım faaliyetlerini azalttı.

Gıda arzı ve güvenliği konularındaki tehlikelerin ve endişelerin giderek arttığı bu dönemde tarımsal faaliyetlere katılım ve bu faaliyetlerden elde edilen fayda alanlarındaki eşitsizlikler, ihtiyaç duyulan verim ve yeniliğin önündeki en büyük engeller arasında. Bu bağlamda, ABD Tarım bakanlığı tarafından duyurulan yaklaşık 550 milyon dolar değerindeki yatırım projesi, yeni nesil “tarım profesyonelleri” geliştirmek adına tarım alanı ve kariyer yolları açacak gerekli araç ve imkanları sağlayacak.

Kaliteli ve satın alınabilir tarım arazilerine erişim şu anda genç çiftçilerin önündeki en büyük engel. Özellikle beyaz olmayan gençler bu anlamda daha dezavantajlı. Bu bağlamda “Toprağa, Sermayeye ve Marketlere Erişim” projesi kapsamında ayrılan 300 milyon dolar, tarım sektöründe farklı fikir, beceri ve kapasitelere sahip yeni nesil işgücü yaratmak adına kullanılacak. Bunu yapabilmek için tarım arazilerine, araçlarına ve bilgisine eşitlikçi erişimi sağlamak ve sürdürmek gerekiyor.  Hedef doğrultusunda “Gelecek için 1 Milyon Arazi (One Million Acres for the Future)” projesi, 2023 Tarım Yasası kapsamında 2,5 milyar dolar değerinde tarihi bir yatırım toplamaya çalışıyor.

Öğrenci borçlarının silinmesi

ABD’deki üniversite öğrencileri yaklaşık 1,745 trilyon dolar değerinde bir borç rezervi oluşturuyor. Ulusal Genç Çiftçiler Koalisyonu’nun (National Young Farmer’s Coalition) yakın zamanda yürüttüğü bir anket çalışmasına göre genç çiftçilerin %78.5’i ön lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip. Genç çiftçilerin %38’i kendi tarım girişimlerini kurmalarına veya tarım arazisi satın almak için gerekli sermayeyi biriktirmelerine engel olan öğrenci borcuna sahip. %20’si ise öğrenci borçları nedeniyle girişimlerini kurmak için fazladan borç alamıyor.

Bu nedenle, öğrenci borcu yükünün kaldırılması, tarımda eğitimli ve donanımlı bir iş gücünün oluşturulması ve yeni girişimlerin ortaya çıkması için oldukça önemli.

Çiftçiler için hükümet desteği

Tarım ve gıda sektörlerindeki işgücü kompozisyonunu çeşitlendirmek ve canlandırmak her ne kadar tarım sektörünü iyileştirmek ve sürdürmek için önemli olsa da yeterli değil. Aksine, yalnızca toprak ile bağlantısı bulunan kişileri desteklemek ve güçlendirmek karmaşık bir üretim ekosistemi olan tarım ve gıda sektöründeki yatırım ve projelerin boşa çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle tüm değer zincirinde dönüşümün tetiklenmesi gerekiyor.

Örneğin, “Yeni Nesil Gıda ve Tarım Uzmanlarını Yetiştirme (Cultivating the Next Generation of Diverse Food and Agriculture Professionals)” projesi kapsamında, çiftçilerin ihtiyaç ve faaliyetleri için iş birliği içinde olduğu Tarım Bakanlığı personel kompozisyonunun da gençleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, tarım ve gıda sektörlerindeki hayati sorunlara çözüm bulmak için iş gücünü güçlendirmek ve kaynak aktarımını artırmak önemli gelişmeler olsa da tarım ve gıda ekosistemini değiştirmek farklı ağlardaki paralel ve etkileşimli projeler ile gerçekleştirilebilir. Sosyoekonomik krizlerin en büyük nedenlerinden biri olan yanlış ve verimsiz kaynak aktarımı ise bu değişimin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. 

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

3 Dakikalık Okuma
December 1, 2023

Dünyanın iklim etkileriyle yüzleşmek için tahmin edilenden 172 milyar dolar daha fazlasına ihtiyacı var

5 Dakikalık Okuma
December 1, 2023

COP28: İklim değişikliği finansmanında dönüm noktasından bir yıl sonra, yoksul ülkeler Dubai zirvesinde hayal kırıklığı yaşıyor

3 Dakikalık Okuma
December 1, 2023

İklim uyumuna yetersiz yatırım, eşitsizlik ve sosyal huzursuzluk