Anasayfa

Gıda firmalarına ambalaj vergisi yolda

Ambalaj atıkları uzun yıllardır önemli bir çevre sorunu oluşturuyor. Dünya Çevre Koruma Ajansı’na göre 2018 yılında ambalajlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen toplam atığın %28'ini oluşturuyordu. Geri dönüşümünün zor olması ambalaj atıklarının fazlalılığı noktasında büyük bir endişe kaynağı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature - WWF) 2040 yılına kadar plastik üretiminin iki katına çıkacağını, okyanuslardaki plastik kirliliğinin üç katına çıkacağını ve plastik üretiminin küresel sera gazı salımını önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Sadece gıda ambalajındaki plastik kullanımı bile 2019 yılında dünya çapında 37.3 milyon tona ulaştı.

4 Dakikalık Okuma
|
Sürdürülebilirlik için İnovasyon
Sürdürülebilir Değer Zinciri
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Ambalaj atıkları uzun yıllardır önemli bir çevre sorunu oluşturuyor. Dünya Çevre Koruma Ajansı’na göre 2018 yılında ambalajlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen toplam atığın %28'ini oluşturuyordu. Geri dönüşümünün zor olması ambalaj atıklarının fazlalılığı noktasında büyük bir endişe kaynağı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) WWF) 2040 yılına kadar plastik üretiminin iki katına çıkacağını, okyanuslardaki plastik kirliliğinin üç katına çıkacağını ve plastik üretiminin küresel sera gazı salımını önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Sadece gıda ambalajındaki plastik kullanımı bile 2019 yılında dünya çapında 37.3 milyon tona ulaştı.

Tüketici endişelerini ve çevresel etkileri ele almak için birçok tüketim ürünleri şirketi, plastik ve ambalaj ayak izlerini azaltmayı taahhüt etti. Kraft Heinz, PepsiCo ve Danone gibi şirketler, işlenmemiş plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülebilirliği artırmak için hedefler belirledi.

Ancak bazı gıda şirketleri geri dönüşüm hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. Örneğin Coca-Cola, şişelerinde %25 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyordu ancak 2020 yılına kadar bu oran yalnızca %10'a ulaştı. Mars, 2025 yılına kadar ambalajında yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı taahhüt etti ancak 2020 yılına kadar herhangi bir ilerleme kaydedemedi. 

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) adı verilen yeni bir girişim, ambalaj endüstrisinde ilgi görüyor. EPR, kullanım ömrü sonunda bir ürünün toplanması ve geri dönüştürülmesi sorumluluğunu, onu üreten şirkete yüklemeyi hedefleyen bir oluşumdur. Piller ve elektronik cihazlar gibi ürünler için EPR yasaları mevcut olsa da, ambalaj EPR'si nispeten yeni ve Maine, Oregon, Colorado ve California gibi eyaletlerde çoktan benimsenmeye başlandı; daha fazla eyalet de benzer mevzuatları değerlendirme başladı. 

Ambalaj EPR'sinde şirketler, kullandıkları ambalajın miktarına ve türüne göre ücret ödeyecek ve bu para, geri dönüşüm hizmetinin genişletilmesi, geri dönüşüm depolarında daha iyi toplama,ayırma ve yeni geri dönüşüm tesisleri dahil olmak üzere geri dönüşüm altyapısı iyileştirmelerine kullanılacak. 

Amaç, şirketleri geri dönüşüm çabalarını artırırken daha sürdürülebilir ambalaj uygulamalarını benimsemeye teşvik etmek. Şirketler, ambalajlama verilerini düzenleyerek, liderlerin katılımını sağlayarak, ambalaj tedarikçileriyle işbirliği yaparak ve EPR kural gelişimini etkilemek için üretici sorumluluğu kuruluşlarına (producer responsibility organizations - PRO) katılarak EPR'ye hazırlanabilirler.

Ambalaj için EPR, şirketlerin bir eyalete getirdikleri ambalaj miktarı ve türü için ücret ödediği ve bu paranın daha sonra tüm ambalajların geri dönüşüm oranlarını artırmak için mevcut geri dönüşüm altyapısına yeniden tahsis edildiği bir vergi gibi işleyecek. Değişiklikler ve iyileştirmeler, çok aileli konutlara yol kenarı hizmetinin eklenmesini, bu da güzergah ve kutu sayısını artıracak, konteynır, ekipman, işçilik ve arazide artış gerektirecek şekilde geri dönüşüm depolarında toplama ve ayırmanın iyileştirilmesini ve yeni geri dönüşüm tesisleri inşaatlarını da içerebilir. Şirketleri ambalaj atıkları konusunda daha düşünceli, yenilikçi ve verimli olmaya teşvik etmek, aynı zamanda geri dönüşümü daha fazla desteklemek çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek adına hedef alınabilecek yol haritaları olarak görülmektedir.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?