Anasayfa

Genç seçmenler iklim krizini önemserken politikacılar susuyor

İklim değişikliği genç Endonezyalılar için çok önemli. Birçok ulusal araştırma, Z ve Y kuşaklarının, iklim değişikliğinin yaşamları üzerindeki etkisi konusunda endişe duyduğunu gösteriyor. Ancak, kamuoyu açıklamalarına bakıldığında politikacılar iklim krizini görmezden geliyor gibi görünüyor. 

4 Dakikalık Okuma
|
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
İklim Kaynaklı Riskler ve Fırsatlar

İklim değişikliği genç Endonezyalılar için çok önemli. Birçok ulusal araştırma, Z ve Y kuşaklarının, iklim değişikliğinin yaşamları üzerindeki etkisi konusunda endişe duyduğunu gösteriyor. Ancak, kamuoyu açıklamalarına bakıldığında politikacılar iklim krizini görmezden geliyor gibi görünüyor. 

2021'de 4.020 genç seçmenle yapılan bir anket, ankete katılanların %85’inin yolsuzluk, %82’sinin çevresel bozulma ve %74’ünün kirlilik hakkında endişelendiğini ortaya koyarken iklim değişikliğinin, gençlerin %70’indeki kaygı düzeyini artırdığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre, gençlerin yaklaşık %61'i iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olduğuna inanıyor. 

Bath Üniversitesi tarafından yapılan ankette ise özellikle afete yatkın bölgelerde yaşayan Endonezyalıların yaklaşık %89'u iklim değişikliğinin, kendi yaşamları üzerindeki olası etkilerine dair endişelerini vurgularken, %66'sı iklim değişikliğinden doğrudan etkileneceklerini düşündüklerini belirtiyor. 

Yale Üniversitesi İklim Değişikliği İletişim Merkezi tarafından 2023 yılında 34 ilde 3.490 yetişkin arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcılar çevresel kaygılara öncelik veriyor. Ankete katılanların %91'i su kıtlığını öncelikli endişe kaynağı olarak belirtirken, su kıtlığını sırasıyla fırtına veya kasırgalar (%88), kuraklıklar (%87), orman yangınları (%86), su kirliliği (%85), hava kirliliği (%83), su baskınları (%83), yükselen deniz seviyeleri (%77) ve aşırı sıcaklıklar (%69) izliyor. 

Yapılan çalışmalar Endonezyalı gençlerin iklim değişikliğine yoğun ilgi duyduklarını gösterirken konuyu henüz öncelik haline getirmeyen politikacılar için aynı şey söylemek pek mümkün değil.   

Endonezyalı politikacıların ve devlet görevlilerinin Facebook gönderileri incelendiğinde, 2019-2023 yılları arasında, 983 politikadan yalnızca 106'sının en az bir kez gençleri doğrudan etkileyen iklim değişikliğiyle ilgili paylaşım yaptığı görülüyor. Araştırma, politikacıların ve devlet görevlilerinin genellikle küresel ortaklık, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı, orman yönetimi ve çevre koruma ile pandemi sonrası ekonomik canlanma gibi konulara odaklandığını ortaya koyuyor. 

Endonezyalı politikacılar tarafından en az konuşulan konular ise insanların hayatlarını doğrudan etkileyen konular oldu. Tarım ve gıda güvenliği, temiz suyun önemi, aşırı hava koşulları ve iklim değişikliği farkındalığı ile yalnızca 112 gönderi var ve bu konular tüm gönderilerin sadece %11,39'unu oluşturuyor. Gençlerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına katılımıyla ilgili ise yalnızca 18 gönderi (%1,83) var. Ayrıca, seçimlere katılan üç adayın seçim komisyonuna sunduğu vizyon ve misyon önerilerinde “çevre”, “iklim”, “ekoloji” ve “enerji” kavramlarına yaklaşık %1 civarında yer veriliyor.

Araştırmalar insanların iklim değişikliğinin tehdidini ve etkisini açıkça hissettiğini gözler önüne serse de siyasi belgelerde iklim değişikliği ve çevre konuları bir öncelik olarak yer almıyor. Çoğu aday iklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları ya da sorunları çözmek için güçlü vaatlerde bulunmak yerine yalnızca yeşil ekonomi ve güneş panelleri gibi genel konulara değiniyor.  

İklim değişikliğinin etkileri her ne kadar köylerden şehirlere herkes tarafından hissediliyor ve hava kirliliği, kuraklık ve ürün kıtlığı tehditlerine sebep oluyorsa da adaylar iklim değişikliği konusundaki tartışmaları sırasında Endonezya'nın karşı karşıya olduğu iklim değişikliğinin ormansızlaşma, yasadışı ağaç kesimi ve madencilik gibi ana nedenlerine değinmiyor.  

Politikacılar gündemlerine iklim sorunlarını almak yerine, okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek, öğretmen maaşlarının artırılması ya da hamile kadınlara doğrudan mali yardım gibi popülist konulara odaklanıyor, yeni ve genç seçmenleri çekmek için fenomenleri işe almayı ve çağdaş sosyal medya platformlarında (TikTok ve Instagram Live) görünmeyi tercih ediyor. 

İklim değişikliğiyle ilgili tartışmaların ve müzakerelerin eksikliği çoğunlukla siyasi öncelikler, ekonomik kaygılar ve seçime katılan adaylara yönelik mevcut siyasi tutumlardan kaynaklanıyor ve bu konular genellikle uzun vadeli çevresel hususların önüne geçiyor. Endonezya başkanlık seçimleri şu ana kadar, çevre konularını dikkate almada ve genç seçmenlerin taleplerini karşılamada başarısız olarak değerlendirilebilir. İklim değişikliği ve çevresel konular, özellikle gençlerce ciddi bir sorun olarak görülürken siyasetçiler tarafından neredeyse yok sayılıyor.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

4 Dakikalık Okuma
April 5, 2024

Su sıkıntıları: Endonezya ve ABD'nin pek çok ortak noktası var

3 Dakikalık Okuma
April 5, 2024

Paris şimdiye kadarki en sürdürülebilir Olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor

3 Dakikalık Okuma
April 5, 2024

Yapay zeka sürdürülebilir yatırımları nasıl destekleyebilir?