Anasayfa

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

Halka açık şirketlerin hissedarları, sadece temenniler ve yüksek hedefler değil, planlı eylemler de talep ediyor. Hissedarlar, şirketlerin iklim geçiş planları, siyasi lobi faaliyetleri ve adil geçiş stratejileri hakkında raporlar sunmalarını istiyor.

3 Dakikalık Okuma
|
İklim Kaynaklı Riskler ve Fırsatlar
S360 Güncel
Sürdürülebilirlik Stratejisi
ÇSY Yatırımları ve Finans

Halka açık şirketlerin yıllık toplantılarını gerçekleştirdikleri dönem başlarken ve son yıllarda yüz milyarlarca zarara ve iş aksamalarına neden olan iklim felaketleri giderek artarken, bu sene büyük halka arz şirketlerdeki hissedar kararlarının çoğu iklim krizine odaklanıyor.  

Bu yılın iklimle ilgili vekil kararlarının onlarcası temel olarak "Bize gösterin" diyor: Hissedarlar, şirketlerin iklim taahhütlerini yerine getirdiklerine dair kanıtlara odaklanıyor. Bazı kararlarda iklim geçiş planları hakkında raporlar istenirken bazılarında şirketlerin siyasi lobi faaliyetlerinin iklim taahhütleri veya küresel iklim hedefleri ile ne kadar uyumlu olduğu soruluyor. Net sıfır taahhüdünde bulunan portföy yöneticilerine sunulan yeni bir grup karar tasarısında ise şirketlerin vekaleten oy verme kayıtları ve politikaları hakkında raporlar isteniyor.  

Taahhütler ve ilerleme arasındaki fark 

Dünya çapında 4.000'den fazla şirket salım azaltımı için bilime dayalı hedefler taahhüt etti. Ancak araştırmalar, kurumsal salım azaltımlarının aynı oranda düşmediğini gösteriyor. 

Kâr amacı gütmeyen iklim politikası grubu As You Sow yakın tarihli bir raporunda, “Birçok şirket 2050 yılına kadar net sıfır hedefleri ve ara azaltım hedefleri belirlemiş olsa da salımların azaltılması konusunda verilen taahhütler ile yıldan yıla gösterilen performans arasında bir uçurum devam ediyor” diyor.  

Sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Ceres'in verilerine göre, bu yılki yönetim kuruluna sunulan 48 kararda iklim geçiş planları talep ediliyor. Bunlardan en az yedisi, şirketlerden ekonomi değişirken çalışanlar ve topluluklar için adil geçiş planları hazırlamalarını istiyor. 

Enerji ve petrol şirketlerinden endüstriyel ekipman üreticilerine, tarım şirketlerine ve bina inşaatı tedarikçilerine kadar hissedarlar, şirketlerin iklim hedeflerini nasıl uygulamayı planladıklarını bilmek istiyor.   

Hissedarlar takibe odaklanıyor 

Boston Trust Walden Company tarafından Comfort Systems'a sunulan bir önergede, şirketin dosyasında “iklim değişikliğiyle ilişkili fiziksel ve finansal risklerin kabul edilmesine rağmen, birçok emsalinin aksine, Comfort Systems'ın Kapsam 1, 2 ve 3 salımlarını içeren kapsamlı bir salım envanterini henüz açıklamadığına” dikkat çekilerek, şirketin bir iklim geçiş planı oluşturması talep ediliyor. 

Benzer şekilde, DTE Energy'de hissedar As You Sow, doğal gaz hizmetinden kaynaklanan Aşağı Akış (Downstream) salımlarını da içeren bir iklim geçiş planı talep ediyor.  

Adil bir geçiş arayışı 

Birçok hissedar, şirketlerin yeni ekonomiye geçişlerini ve küresel ısınmaya uyum sağlamak için işçiler ve toplulukları planlamalarına dahil etme gereğini vurgulayan adil geçiş kararları aldı. 

Domini Impact Investments tarafından, gıda şirketi Kroger Co. için alınan bir kararda şu ifadelere yer veriliyor: “Tarım işçileri, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm, bitkinlik ve ısı stresi, ruh sağlığı kaynaklı stres faktörleri, artan pestisit maruziyeti ve zorla çalıştırma ve diğer ciddi insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere iklimle ilgili risklerle karşı karşıyadır.” Şirketin tarımsal tedarik zincirindeki işçileri nasıl korumayı planladığı ise merak konusu. 

Uluslararası Teamsters Kardeşliği Emeklilik Fonu, üç şirketin ekonomik geçiş sürecinde işçiler ve toplumlar üzerindeki etkilerini nasıl ele almayı planladıklarını içeren kararlar sundu. 

Ticaret birliklerine verilen desteğin sorgulanması 

En az 34 karar iklim lobiciliğine odaklanıyor. Hissedarlar, en çok şirketlerin finansal olarak desteklediği güçlü ticaret birliklerinin lobicilik faaliyetleri konusunda endişeli görünüyor. 

Calvert Research & Management ve New York City Comptroller tarafından PACCAR Inc. şirketine sunulan kararda, PACCAR'ın iklim politikası konusundaki lobi faaliyetleri hakkında bir rapor talep ediliyor.  

Bankalar ve varlık yönetimi firmaları 

Büyük bankaların ve varlık yönetimi firmalarının hissedarları da şirketlerin iklimle ilgili konularda adım atmasını talep ediyor. 

BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Northern Trust Corp. ve State Street Corp'un hissedarları, bu varlık yöneticilerinin iklimle ilgili hissedar kararlarına ilişkin vekalet oylama kayıtları hakkında rapor talep eden kararlar sundular.  

Şirketler harekete geçmeye başladı 

Hissedarların talepleriyle karşı karşıya kalan şirketler harekete geçiyor. Ceres'e göre bu yıl şimdiye kadar iklimle ilgili 56 karar, yatırımcılarla şirketlerin anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı; hissedarlar, şirketlerin talep edilen adımları atmayı kabul etmeleri karşılığında kararları geri çekti. Ceres'in belirlediği önemli noktalar arasında New York Şehri Çalışanları Emeklilik Sistemi ile JPMorgan Chase ve Citigroup adlı iki banka arasında, bankaların fosil yakıt şirketlerine verdikleri kredilere kıyasla yenilenebilir enerji şirketlerine verdikleri kredilerin oranını açıklamaları için varılan anlaşmalar yer alıyor. 

Ceres'in hissedar yatırımları kıdemli direktörü Rob Berridge, bu yılki vekalet sezonu hakkında yaptığı açıklamada, “Yatırımcıların iklimle ilgili önemli hissedar tekliflerinin arkasında toplanmaya devam ettiği açıktır; bu da bilinçli, sorumlu yatırım yönetimi uygulamalarına olan bağlılığı yansıtmakta ve hızla yoğunlaşan iklim değişikliği ve doğa kaybı karşısında kurumsal eylemi teşvik etmektedir” dedi.

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

5 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Kapsayıcı küresel ekonomi için etkili Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık girişimleri

5 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Plastik atıkların azaltılması çabaları yetersiz kalıyor

4 Dakikalık Okuma
June 28, 2024

Kapsayıcı pazarlama ile Onur hareketini desteklemenin 10 etkili yolu