Anasayfa

2024 için 24 öngörü

Yeni bir yıla girerken, 2024 yılı için öngörülen 24 maddeyi derledik. İşte zor kazanılan uluslararası mali taahhütlerden, lityum gibi talep gören madenlerin çıkarılmasına yönelik savaşlara ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına kadar gözümüzün üzerinde olduğu konular.

8 Dakikalık Okuma
|
İklim Kaynaklı Riskler ve Fırsatlar
Sürdürülebilirlik Stratejisi
ÇSY Yatırımları ve Finans
Net Sıfır ve Karbonsuzlaştırma

Geçtiğimiz yıl, iklim değişikliği dünya genelinde belirgin bir şekilde ön plana çıktı. Dünya son 125.000 yılın en sıcak 12 aylık dönemini yaşadı. Sel felaketleri Kaliforniya'dan Doğu Afrika'ya ve Hindistan'a kadar pek çok bölgeyi sular altında bıraktı. Güney Amerika'daki bir sıcak hava dalgası kış ortasında sıcaklıkların 100 Fahrenheit’ın üzerine çıkmasına neden oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki bir ısı kubbesi Phoenix'te 31 gün boyunca 110 °F üzerinde sıcaklıklara yol açtı. Küresel olarak sıcaklıkları yükselten bir doğa olayı olan El Niño'nun oluşumu, iklim değişikliği nedeniyle zaten artmış olan aşırı hava koşullarını daha da yoğunlaştırdı. Sadece ABD'de 2023 yılında 25 milyar dolarlık hava felaketi yaşandı.

Öte yandan bu yıkım, iklim eyleminde bugüne kadarki en büyük kazanımlardan bazılarıyla karşılık buldu. Dünya liderleri, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yıllık Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde petrol ve gazdan "uzaklaşma" konusunda ilk kez anlaştı. Başkan Joe Biden'ın imzasını taşıyan iklim yasası, Enflasyon Azaltma Yasası'ndan sağlanan fonlar ve teşvikler şirketlere ve belediyelere dağıtılmaya başlandı. Elektrikli araç satışları hızla arttı, binlerce genç ilk kez düzenlenen Amerikan İklim Birliği'ne kaydoldu ve şirketler PFAS adı verilen zararlı kimyasalları içme suyu kaynaklarından çıkarmak için milyarlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Yeni bir yıla girerken, 2024 yılı için öngörülen 24 maddeyi derledik. İşte zor kazanılan uluslararası mali taahhütlerden, lityum gibi talep gören madenlerin çıkarılmasına yönelik savaşlara ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına kadar gözümüzün üzerinde olduğu konular.  

POLİTİKA

 1. Yeni bir iklim birliği gençlerin kaygılarını eyleme dönüştürüyor.

Amerikan İklim Birliği, 2024 yazında başlayacak ve 18-26 yaş arası 20.000 genci güneş enerjisi projeleri kurmak, orman yangını riskini azaltmak ve evleri daha enerji verimli hale getirmek üzere ülkenin dört bir yanına gönderiyor. Program kentlerin iklim felaketlerine karşı dayanıklılığını arttıracak ve binlerce genci eğiterek ülkenin karbonsuzlaştırma için ihtiyaç duyduğu kalifiye işçi açığını kapatmaya yardımcı olacak.

 1. Artan sıcaklıklara rağmen iklim değişikliği 2024 seçimlerinde arka planda kalıyor.

10 yılı aşkın bir süredir yapılan anketler ve kamuoyu yoklamaları Amerikalıların giderek artan bir oranının iklim değişikliği konusunda endişe duyduğunu gösterse de bu konu hiçbir zaman genel seçimlerde belirleyici bir konu olmuyor. Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi aday -muhtemelen eski Başkan Donald Trump- arasında kampanya sorunları arasında iklim değişikliği konusu yine öncelikler arasında yer almayacak gibi görünüyor.

 1. İklim tazminatı fonu hayata geçiyor.

Dubai'deki BM iklim konferansı COP28 sırasında oluşturulan iklim tazminatı fonu, gelişmekte olan ülkelerin uzun süredir talep ettiği bir adım olarak, Dünya Bankası tarafından kurulacak ve yoksul ülkeler için finansman sağlamaya başlayacak.

 1. Şirketler davalardan kaçmaya çalıştıkça 'greenhushing' (yeşil susma) yayılıyor.

Yeşil badana davaları ve sahte çevre pazarlamasına karşı yeni düzenlemelerle birlikte, şirketler iklim taahhütlerini gizlemeye yönelik eğilimlerini artıracak. Bu "yeşil susma" eğilimi, her 5 şirketten 1'inin sürdürülebilirlik hedeflerini kamuya açıklamayı reddettiği 2023 yılında, bir önceki yıla göre üç kat artarak hızlanmıştı. Bu durum şirketlerin ne yaptığını görmeyi zorlaştırsa da, Kaliforniya'nın 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni "yeşil badana karşıtı" yasası, şirketlerin karbon emisyonlarını açıklamalarını zorunlu kılarak şeffaflık sorununu çözecek.

 1. Plastik kirliliğini sona erdirecek küresel bir anlaşma gecikmelerle karşı karşıya.

Dünyanın dört bir yanından gelen delegeler, 2024 yılı sonuna kadar "plastik kirliliğini sona erdirecek" bir BM anlaşmasını sonuçlandırmak için çalışıyorlar. Şimdiye kadar üç müzakere oturumu yapıldı ve bu yılın sonlarına doğru iki oturum daha yapılması planlanıyor. İlerleme işaretlerine rağmen, petrokimya endüstrisinin direnci nedeniyle anlaşmanın imzalanması için süre uzayabilir.

ENERJİ

 1. Yeni hane elektrifikasyonu ve verimlilik indirimleri kapıda.

Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında düşük gelirli hanelerde konut elektrifikasyonu ve enerji kullanımının azaltılması için sağlanan fonlarla birlikte, 2024 yılında bir dizi yeni veya genişletilmiş karbonsuzlaştırma teşvikleri devreye girecek.

 1. Enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik baskı ülke çapında hız kazanıyor.

ABD genelinde bir düzineye yakın topluluk, yatırımcılara ait elektrik şirketlerini  kamulaştırmanın yollarını araştırıyor. Savunucular elektrik maliyetlerini düşürmek, güvenilirliği artırmak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak istediklerini söylüyor.

 1. Porto Riko, konutlarda güneş enerjisinin benimsenmesinde ABD lideri oluyor.

Faiz oranlarındaki değişiklikler nedeniyle ülke çapında konut tipi güneş enerjisi kurulum oranının azalmasına rağmen, Porto Riko'da güneş enerjisi kurulumları artarak devam ediyor ve hükümet bu performansı desteklemek adına konut güneş enerjisi fonu dağıtmaya başlayacak.

İŞ DÜNYASI VE TEKNOLOJİ

 1. Federal vergi kredisinde yapılan değişiklikler düşük gelirli sürücülerin elektrikli araçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor  

Temiz araç vergi kredisinin otomobil bayilerinde doğrudan kullanılabilir hale gelmesi, düşük gelirli sürücülerin temiz araçlara erişimini artırmayı amaçlıyor.

2024 New York'un elektrikli araç geleceğini nasıl hızlandıracak?

Kasım ayında, New York eyaleti Kamu Hizmeti Komisyonu (Public Service Commission-PSC), etkileyici bir elektrikli araç (EV) altyapı geliştirme programını onaylayarak eyalet genelinde EV şarj altyapısına yapılan yatırımları önemli ölçüde artırdı. 2020'deki 701 milyon dolarlık bütçe, 1,24 milyar dolara çıkarken, dezavantajlı topluluklar için 372 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca, doğru akım hızlı şarj istasyonlarının hedef sayısı 1.500'den 6.302'ye yükseltildi.  

 1. Karbon yakalama teknolojisi gelişmeye (ve tartışma yaratmaya) devam edecek.

Karbon yakalama pazarı, bazı aksaklıklara rağmen büyümeye devam ediyor ve teknoloji, doğal gaz tesisleri gibi geleneksel sektörlerden çıkarak çimento, çelik ve demir üretimi gibi diğer endüstriyel alanlara da yayılıyor.

 1. Cumhuriyetçiler ÇSY yatırımlarına karşı savaşlarını artırıyor.

Cumhuriyetçiler, ÇSY yatırımlarına karşı saldırılarını artırarak, iklim odaklı yatırımların emeklilere ve sigortacılara milyonlarca dolar kayıp yaşatabileceklerini iddia ediyor. Ron DeSantis ve Vivek Ramaswamy gibi Cumhuriyetçi liderlerin ÇSY karşıtı pozisyonları, gelecek seçimlere kadar devam edebilir.

 1. Sendikalar elektrikli araç çalışanlarının korunması için mücadelelerini genişletiyor.

Sendikalar, Ford, Stellantis ve General Motors elektrikli araç çalışanları için imkanlar elde ettikten sonra mücadelelerini genişleterek, Tesla ve diğer şirketlerde sendika oluşturma kampanyaları başlatıyor. Elektrikli araç endüstrisindeki bu çabalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırabilir.

ÇEVRESEL ADALET

 1. Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency-EPA), bölge sakinlerini korumak için medeni haklar yasasını kullanmaktan geri adım atacak.

Çevresel Adalet konusunda, EPA'nın medeni haklar yasasını kullanarak bölge sakinlerini koruma amacındaki çabalarında geri adım atması bekleniyor. Başlık VI kapsamındaki şikayetleri takip etmeme olasılığı, özellikle endüstri dostu eyaletlerde çevre adaleti savunucularını endişelendiriyor.

 1. Ek testler "sonsuza dek kimyasal" kirliliğin gerçek kapsamını ortaya çıkaracak.

Büyük kimyasal üreticileri, PFAS kirliliği konusundaki mahkemelerde milyarlarca dolarlık anlaşmalara zorlayan geçmiş yılın ardından, EPA'nın ülke genelinde ek testler yapmasıyla bu kirliliğin daha fazla etkin noktasını ortaya çıkarabilir.

 1. Sıvılaştırılmış doğal gaz endüstrisi iflas ediyor.

Sıvılaştırılmış doğal gaz endüstrisi, izin iptalleri ve inşa izni reddi gibi zorluklarla karşılaşarak geleceğini şekillendirmekte zorlanıyor. Mahkeme kararları ve düzenleyici müdahale, endüstrinin önümüzdeki yıl içinde nasıl bir yol izleyeceğini belirleyebilir.

 1. Çevreyi kirleten ülkeler, savunmasız olanlara karşı yasal olarak sorumlu olabilir.

COP28 müzakerelerinde, küçük ada devletleri büyük salım yapan ülkeleri mali açıdan sorumlu tutma çabalarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024'te iklim değişikliği etkilerinden koruma yükümlülüklerini değerlendireceği beklentisi, bu konuda uluslararası hukuki bir adım atılmasına yönelik önemli bir gelişme olabilir.

ARAZİ KULLANIMI  

 1. Yeni keşifler ve yatırımlar yapıldıkça kritik mineraller için madencilik yükselişe geçiyor.

Kritik minerallerin keşfi, özellikle yenilenebilir enerji için önemli olan nadir toprak elementleri üzerine madencilikte artışa neden oluyor. Bu keşifler, ABD'nin farklı bölgelerinde gerçekleşiyor ve Enflasyon Azaltma Yasası teşvikleri ile destekleniyor. Ancak, yerel topluluklarda ve çevreci aktivistler arasında bu madencilik faaliyetlerine karşı çıkışlar ve düzenleme reformları bekleniyor.

 1. Kongre "iklim-dostu" tarım için fon dağıtıyor.

Kongre, "iklim-dostu" tarım için milyarlarca dolar fon dağıtıyor. Ancak, bu fondan bazılarının büyük kirletici endüstrilere gitmesi, iklim savunucuları arasında tartışmalara neden oluyor.

 1. Kamu arazilerine daha fazla yenilenebilir enerji geliyor.

Arazi Yönetimi Bürosu, ABD'deki kamu arazilerini yenilenebilir enerji projeleri için kullanma çabalarını sürdürüyor. Ancak, bu çabaların yerel halklar ve çevre aktivistleri tarafından nasıl karşılandığı önemli bir konu olacak.

İKLİM ETKİLERİ

 1. El Niño 2030'lardaki yaşamın bir ön izlemesini sunuyor.

El Niño'nun etkisi, küresel olarak sıcaklıkları artırarak çeşitli felaketlere yol açıyor. Bu durum, 2024'te özellikle güçlü bir kasırga sezonuna, tarımsal üretimde düşüşlere, hastalık salgınlarına ve küresel ekonomik zorluklara neden olabilir.

 1. Göç etmek ya da etmemek: Pasifik adalıları seçeneklerini tartıyor.

Pasifik adalarındaki iklim mültecileri konusundaki anlaşmazlıklar, Tuvalu'daki seçimler ve zorunlu göç ile ilgili sorularla birlikte, 2024'te daha fazla dikkat çekebilir.

 1. Sigortacılar afet riski daha yüksek eyaletlerden kaçıyor.

Sigortacılar, afet riski daha yüksek olan eyaletlerden çekilmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kasırga ve yangın eğilimli bölgelerde ev sahipleri için daha yüksek primler anlamına gelebilir.

 1. İşyeri ısı standartları yavaş ilerleme kaydediyor.

Ulusal düzeyde, işyeri güvenliğinden sorumlu kurum olan OSHA, iki yılı aşkın bir süredir federal bir ısı standardı oluşturma sürecinde. Bu çalışma henüz bitmiş değil ve rekor kıran sıcaklara rağmen kurumun önümüzdeki yıl nihai bir kural açıklaması pek olası görünmüyor. Bu nedenle 2024 yılında işçilerin ısıdan korunması konusunda öncülük etme görevi eyaletlerin ve belediyelerin sorumluluğunda olacak.  

 1. "Heatflation"(ısı artışı) tatlıları da etkilemeye başlıyor.

Dünyanın en büyük üreticilerinden ikisi olan Hindistan ve Tayland'da alışılmadık derecede kuru hava ve zayıf şeker kamışı hasadı, küresel şeker fiyatlarını son on yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Batı Afrika'daki şiddetli yağışlar, bölgenin verimli kakao çiftliklerinde yaygın çürümeye yol açarak çikolata fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu durum Mondelēz gibi gıda şirketlerinin 2024'te ürünleri daha pahalı bir şekilde piyasaya sürmesine neden olacak.  

S360'ta ortak değer yaratmayı odağımıza alarak günümüzün en önemli sürdürülebilirlik problemleri üzerine stratejik öneriler geliştiriyor, böylece kârı amaçla birleştiriyoruz.

Detaylı bilgi için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.s360.com.tr

İlginizi çekebilecek diğer makaleler

2 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

İklim değişikliğinin nörolojik etkileri

3 Dakikalık Okuma
May 31, 2024

Büyük şirketler iklim taahhütlerini yerine getirmeleri için artan çağrılarla karşı karşıya

5 Dakikalık Okuma
May 10, 2024

Hidrojen ekonomisi ne kadar temiz?